Room95

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser hos ROOM95

Generelle oplysninger ROOM95

ROOM95.DK ApS

Herstedvang 7B. Port 1. 
2620 Albertslund

CVR nr.: 40276262

Email: info@ROOM95.dk

Betaling

ROOM95 modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA electron, Mastercard. 

Alle beløb er i Danske kroner og er ekskl. moms, da udlejning af selskabslokaler er fritaget, efter momsloven § 13, stk. 1, nr. 8. Momsloven § 38-41. 

 

ROOM95 debiterer efter godkendelse. Koden leveres efter depositum er betalt. 

Depositum står som sikkerhed for evt. mangelfuldheder og eller skader. 

Depositum på 3.000,- DKK skal betales senest 24 timer før lejeperiodens start.

Vi forebeholder os retten til at aflyse dit event uden refundering, ved manglede betaling af depositum.  

Du skal kontakte ROOM95 pr. mail hvis der ønskes at aflyse. info@ROOM95.dk

Ved aflysning debiteres et administrationsgebyr på 1.000,- DKK. 

Ved aflysning mindre end 60 dage før lejeperiodens start debiteres et administrationsgebyr på 25% af det indbetalte beløb. 

Ved aflysning mindre end 30 dage før lejeperiodens start hæftes der for beregnet leje og evt. tilkøb. Indbetalte beløb refunderes ikke.

Der gives ikke returret. 

Ansvar

Lejer har ansvar for lokalet i det lejede tidsrum og for at låse ROOM95 forsvarligt af (lukke døre og vinduer) og slukke alle elektriske apparater, maskiner og lamper. 

Lejer har ansvar for at der ikke sker skader på bygning, lokalet og inventar, herunder at der ikke i længere tidsrum ligger store mængder af væske på gulvene, under arrangementets afholdelse. 

Ved mangler, skader eller manglende rengøring i forbindelse med lejeperiodens start skal lejer straks meddele dette til ROOM95.
Dokumentere med billeder og nedskrive på udleveret liste “fejl & mangler” 

Der kan ikke ved efterfølgende afleveringsforretning reklameres eller kompenseres for ovenstående, såfremt lejer ikke har gjort indsigelser ved lejeperiodens start. 

I nogle tilfælde skal lejer kunne forvente, at skulle opvaske og polere drikkeglas samt bestik inden borddækningen (Kalkpletter pga. af vandkvaliteten i området) 

Garderoben er på lejers og gæsters eget ansvar.

 

Lejer må ikke videreudleje eller overdrage lejemålet til tredjemand, uden udlejers skriftlige accept.
Lejer må ikke afholde eller videreudleje til arrangementer med henblik på økonomisk gevinst. Dette kræver en særlig aftale med professionel afvikling. 

Misligeholdelse af ovenstående betingelser vil medføre fratræk i eller tilbageholdelse af hele depositummet, samt eventuelt erstatningsansvar. 

Ovenstående lejeaftale og betingelser træder automatisk i kraft og er bindende for begge parter ved godkendt leje og betaling.

ROOM95 tager forbehold for force majeure, herunder strømsvigt, brand, tekniske drift stop, epidemier eller karantæner pålagt af offentlige myndigheder samt bygningsmæssige fejl der umuliggør arrangementet, eller opstår under afvikling af et arrangement. ROOM95 kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for disse hændelser.

Levering

ROOM95 tilstræber at afsende ordrebekræftelse på at dato(er) er låst til lejer så snart forespørgslen er godkendt. Herom instruktion om videre forløb. 

Afleveringsforretning 

ROOM95 føre opsyn i forbindelse med afleveringsforretning. Fejl og mangler, mangelfuld rengøring, ituslåede glas, tallerkener osv. bedes efterladt i køkkenet og vil blive fratrukket depositumet. 

Fortrydelsesret

Der gives IKKE nogen former for fortrydelsesret, når først en forespørgsel er godkendt. 

Hvis forespørgslen ikke er godkendt kan du anmode om annullering pr. mail til info@ROOM95.dk

Priser

Vi tager forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. 

Der tages forbehold for tastefejl, udsolgte/udgåede datoer og vare på hele hjemmesiden.

Fejl og mangler vedrørende afleveringsforretning debiteres med 200,- DKK. pr. ikke tilstrækkelig udført punkt. Dette gælder kun rengøring og orden.
Ved ødelagt inventar opkræves handelsomkostninger samt håndteringsgebyr. 

Vilkår

Lejer skal være fyldt 18 år.
Lejemålet må ikke anvendes til religiøse foreningers, ceremonier og forsamlinger.

Følgende vil betyde fratræk i depositummet:
– Ødelagte ting eller skader på bygning, møbler, inventar, maskiner og øvrige lyd og lysanlæg, samt service mv.
– Mangelfuld oprydning, rengøring, opvask, affald mv. i forhold til betingelserne i afsnittet “Oprydning og rengøring”.

– Henkastning af affald hos naboer m.m.
– Overskridelse af sluttidspunkt.
– Benyttelse af ikke aftalte faciliteter i lokalet.
– Tiltvunget adgang til øvrige steder i lokalet.

ROOM95 gør alt hvad vi kan for at opdatere og vedligeholde vores lokalebookinger/bookingsystem. 

Skulle der mod forventning opstå fejl eller mangler herunder dobbeltbooking, kan ROOM95 ikke holdes ansvarlig, hverken juridisk eller økonomisk.

Stearinlys:
Stearinlys er IKKE tilladt i eller omkring lokalet pga. brandfare.

Vi anbefaler led-stearinlys som erstatning. Disse kan lejes igennem ROOM95.

Affald:
Alt affald inkl. papir på toiletterne skal fjernes fra lokalet.

Overalt udenfor skal papir og andet affald fjernes.

Henkastning af affald hos naboer m.m. føre til fratrækning i depositum. 

Her afregnes jf. tilkøbsprisen. 

Driftsforstyrrelser:
Ved eventuelle driftsforstyrrelser, f.eks. brud på vand- eller varmerør eller total strømafbrydelse udenfor ROOM95 åbningstid, 

rettes henvendelse til vagttelefonen på telefonnummer. Nummeret findes i lokalets instruktionsbog. 

Kontakt samme nummer, såfremt du har problemer med at låse dig ind i lokalet udenfor åbningstid.

Gårdsplads:
Det er kun selskabslokalet med tilhørende køkken, garderobe og toiletter, der lejes.

Det er ikke tilladt at flytte borde og stole ud på gårdens udendørs arealer.

Gæster:
Der må højst opholde sig 200 personer i lokalet.

Inventar:
Efter endt lejeperiode skal der ske en optælling.

Hold orden i skuffer og skabe. 

Inventar skal placeres i samme orden som modtaget.

Skader på inventar eller ituslået service under lejen af lokalet, skal anmeldes til ROOM95 og efterlades i køkkenet.

Der vil blive foretaget reduktion i det indbetalte depositum for skader og eller manglende orden.

Bordene:
Bordene til lokalet findes bag gardinet i festsalen.

De skal rengøres og stilles tilbage efter brug.

Det er forbudt at trække bordene hen over gulvet.

De skal løftes for ikke at gå i stykker & laver mærker

Borde må ikke spærre for flugtveje, stå op ad skabe eller henstå i køkkenet eller garderoben.

Stole:
Stole findes bag gardinet i festsalen.

Disse skal rengøres og stables af 15 stk. i rækker og tilbage efter brug.

Madlavning:
Man kan frit benytte køkkenet og de hårde hvidevarer. 

Disse skal dog slukkes og rengøres efter brug.

Man skal være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at medbringe nogle ting selv, hvis man ønsker at tilberede mad hos ROOM95, f.eks. røreskåle, el-pisker, elkedel m.m.

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at anvende gården, til grill eller anden form for ”ude køkken”, f.eks. pølsevogn af hensyn til sikkerheden.

Der kan dog søges tilladelse til f.eks. ”bemandet grill/cateringfirma” eller pølsevogn i gården efter omstændighederne. Henvendelse herom rettes til ROOM95.

Lejeperiode:

1 dags leje:
Fra kl. 08.00 til kl. 08.00 den efterfølgende dag.

3 dags leje:

Fra kl. 08.00 til kl. 20.00 den sidste dag.

Musikanlæg:
Det er tilladt at benytte det anlæg, som er i lokalet, såfremt der ikke ændres på installationerne.

Anlægget tilgås udelukkende ved hjælp af Spotify (Lejer skal selv have en bruger) fra vores Ipad som er monteret i baren. (vejledning for brug findes i lokalet)

Hvis strømmen bliver afbrudt, skal du kontakte ROOM95 vagttelefon. 

Nøglen/kode:
Der udleveres 1 nøglekode til lokalet fra ROOM95.

Koden kan kun bruges i lejeperioden og kan ikke bruges efter lejeperiodens udløb.

Skulle der være udfordringer med koden, kontakt ROOM95. Nummeret findes på ordrebekræftelsen for betaling af depositum.

Opvaskemaskine og/eller ovn:
Hvis man har brugt en eller flere køkkenmaskiner under sit arrangement, skal disse rengøres – herunder filtere i opvaskemaskinen udtages og rengøres – og rester skal smides ud sammen med affaldet. (Følg vedlagt rengøringsinstruktion) 

Hvis opvaskemaskinen går på fejl, som ikke kan udredes, må service vaskes af i hånden, og lejer skal anmelde fejlen på opvaskemaskinen til ROOM95.

Parkering og trafik:
Der er god mulighed for parkering og der er ikke p-vagt.

Det forventes at alle formere for transportmidler overholder færdselsloven, og er fjernet efter endt lejeperiode.

Rengøring:
Gulvvask, er indeholdt i lejen og foretages af ROOM95. Dette gælder kun for festsalen. Toiletter, gang osv. skal lejer selv vaskegulv med vedlagt udstyr. 

Almindelig rengøring, toilet rensning, osv.. af køkken, stole og borde, m.m. samt fejning og støvsugning af gulvet i festsal, entré, garderobe, toiletter og køkken skal foretages af lejeren.

Hvis der er spildt drikkevarer eller lign. skal det straks tørres op.

Der vil blive foretaget reduktion i depositum for manglende oprydning og eller rengøring.

Såfremt der sker grov tilsmudsning af de lejede lokaler vil der blive opkrævet betaling for regning samt afgift.

OBS… Hvis lokalet er udlejet til flere lejere i løbet af weekenden kan der forekomme rengøring om morgen i ydertidspunkterne af lejeperioden.

Overvågning:

Lokalet samt tilhørende gårdsplads er overvåget og gemmes i en periode. Her gemmes visuelt og audio. 

Ved tildækning eller forstyrring af overstående debiteres 500,-DKK.

Rygning:
Der er rygeforbud indendørs i lokalet.

Tobaksrygning skal foregå udendørs.

Skodder og andet tobaksaffald må ikke smides i gården eller lign. 

Oprydning og rengøring:
Det er lejers opgave og ansvar, at følgende udføres:
– Alt oprydning i de lejede lokaler.
– Alt affald/cigaretskodder/tomme flasker/dåser m.m. fjernes fra udendørsarealer på hele matriklen. 

– Stole og borde skal rengøres, stables og slås sammen. (i samme orden som modtaget)

– Feje og støvsuge alle gulve i festlokalet, toiletter, køkken samt indgangsparti og trappe (hele lejemålet)
– Toiletter samt håndvaske/spejle rengøres.
– Køkkenet skal være rengjort og opvaskemaskine være tømt. Alt affald skal være fjernet.
– Alt service skal være vasket grundigt op, tørres af/efter og sat tilbage i samme orden og plads som det blev modtaget. 

– Alle drikkeglas og spisebestik tørres/pudses med et viskestykke efter de er afvasket i opvaskemaskinen.
– Køkkenet skal være tømt for mad, medbragt emballage og service m.m.
– Vaske sofaborde, bardiske og borde af. 

– At lokalet er klar til afleveringsforretning præcist på sluttidspunktet.

Hvis lejer efterlader lejemålet mangelfuldt i forhold til ovenstående punkter, og udlejer skal rengøre m.m. efter lejer, fratrækkes rengøringsomkostninger i depositum. 

Alt rengøring og oprydning er lejers ansvar. Hvis lejer efterlader opkast og lignende, inde eller uden for selskabslokalet, og udlejer skal rengøre efter lejer, fratrækkes der yderligere 1.000,-DKK. i depositum pr. sted der er opkast, ud over øvrige rengøringsomkostninger. 

Særlige handelsbetingelser og vilkår for PRIVATE CLUBBING hos ROOM95

Inkluderet i lejeaftalen:

1. FRI BAR.
2. DISKOLYS.
3. OPRYDNING.
4. RENGØRING.
5. SELFIEBBOTH.
6. MUSIK ANLÆG.
7. BAR PERSONALE.

8. VAGT PERSONALE.


Lejebetingelser:

Lejer skal være fyldt min. 18 år.

Lejemålet må ikke anvendes til religiøse foreningers, ceremonier og forsamlinger.

Generelt ansvar

Lejer har ansvar for lokalerne i det lejede tidsrum.

Lejer har det fulde ansvar for at der ikke sker skader på bygning, lokalerne og inventar.

Ved skader skal lejer straks meddele dette til ROOM95. Der kan ikke ved efterfølgende afleveringsforretning reklameres eller kompenseres for ovenstående, såfremt lejer ikke har gjort indsigelser ved lejeperiodens start.

Garderoben er på lejers og gæsters ejet ansvar.

Lejer må ikke videreudleje eller overdrage lejemålet til tredjemand, uden udlejers skriftlige accept.
Lejer må ikke afholde eller videreudleje til arrangementer med henblik på økonomisk gevinst. Dette kræver en særlig aftale med professionel afvikling.

Misligholdelse af ovenstående betingelser vil medføre fratræk i eller tilbageholdelse af hele depositummet, samt eventuelt erstatningsansvar.


Oprydning og rengøring

ROOM95 foretager oprydning og rengøring.
Ved opkast og lignende, i sofaer, stole eller på gardiner, fratrækkes der yderligere 1.000,-DKK i depositum pr. sted der er opkast.


Afleveringsforretning

Udlejer gennemfører eftersyn i forbindelse med lejeperiodens ophør.


Forretningsbetingelser:
ROOM95 tager forbehold for force majeure, herunder strømsvigt, brand, tekniske drift stop, epidemier eller karantæner pålagt af offentlige myndigheder samt bygningsmæssige fejl der umuliggør arrangementet, eller opstår under afvikling af et arrangement. ROOM95 kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for disse hændelser.

Der gives ikke returret.
Ved aflysning debiteres et administrationsgebyr på 1.000,- DKK.

Ved aflysning mindre end 60 dage før lejeperiodens start debiteres et administrationsgebyr på 25% af det indbetalte beløb.

Ved aflysning mindre end 30 dage før lejeperiodens start hæftes der for beregnet leje og evt. tilkøb. Indbetalte beløb refunderes ikke.

ROOM95 kan til enhver tid i løbet af arrangementet udstede påbud om ophør, hvis det skønnes at gæsternes adfær er til fare for hinanden, eller omgivelserne herunder lokalet og dets personale. Ved påbud om ophør hæfter lejer for det fulde beløb og der refunderes ikke.

Følgende vil betyde fratræk i depositummet:
– Ødelagte ting eller skader på bygning, møbler, inventar, maskiner og øvrige lyd og lysanlæg.

– Overskridelse af sluttidspunkt.
– Benyttelse af ikke aftalte faciliteter i ROOM95.
– Tiltvunget adgang til øvrige steder i ROOM95.

ROOM95 gør alt hvad vi kan for at opdatere og vedligeholde vores lokalebookinger/ bookingsystem. Skulle der mod forventning opstå fejl eller mangler herunder dobbeltbooking, kan ROOM95 ikke holdes ansvarlig, hverken juridisk elle økonomisk.


Reservationsbeløb – Booking af dato:

8.000.- DKK indbetales ved reservation/booking af selskabslokale og den ønsket lejedato. Depositum betales 2 dage før lejeperiodens start.

3.000,- DKK indbetales for Klassefester og lign. ved reservation/booking af selskabslokale og den ønsket lejedato. Depositum betales 2 dage før lejeperiodens start.


Depositum:

Står som sikkerhed for eventuelle skader og mangler i forbindelse med leje af ROOM95s lokaler og udstyr

Depositum 3.000,- DKK.
Depositum tilbagebetales ved gennemført afleveringsforretning.

Scroll to Top
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.