VILKÅR

Stearinlys er IKKE tilladt i lokalet pga. brandfare.

Affald: Alt affald inkl. papir på toiletterne skal fjernes fra lokalerne.

Overalt udenfor skal papir og andet affald fjernes.

Bordene: Bordene til lokalerne findes i depotet.De skal rengøres og stilles tilbage i depotet efter brug.

Det er forbudt at trække bordene hen over gulvet.

De skal løftes for ikke at gå i stykker.

Borde må ikke spærre for flugtveje, stå op ad skabe eller henstå i køkkenet eller garderoben.

Driftsforstyrrelser: Ved eventuelle driftsforstyrrelser, fx brud på vand- eller varmerør eller total strømafbrydelse udenfor ROOM 95 åbningstid rettes henvendelse til vagttelefonen på telefonnummer 71 51 61 17Kontakt samme nummer, såfremt du har problemer med at låse dig ind i lokalerne udenfor åbningstid.

ROOM 95 vagttelefon kan ikke hjælpe med problemer med opvaskemaskinen eller ovnen. Se under ”Opvaskemaskine og/eller ovn”.

Gårdsplads og have: Det er som udgangspunkt kun selskabslokalerne med tilhørende køkken, garderobe og toiletter, der lejes.

Det er ikke tilladt at flytte borde og stole ud på gårdens udendørs arealer.

Gæster: Der må højst opholde sig 200 personer i lokalerne.
Inventar: Efter endt lejeperiode skal der ske en optælling.
Alt inventar som er angivet på kontrakten samt hjemmeside fremsættes kun efter aftale.

Hjælp os med at holde orden i skuffer og skabe. Inventar bedes placeres i samme orden som modtaget.

Skader på inventar eller ituslået service under lejen af lokalerne, skal anmeldes til ROOM 95.

Der vil blive foretaget reduktion i det indbetalte depositum for skader og/eller manglende orden.

Madlavning: Man kan frit benytte køkkenet og de hårde hvidevarer. Disse skal dog slukkes og rengøres efter brug.

Man skal være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at medbringe nogle ting selv, hvis man ønsker at tilberede mad hos ROOM 95, fx røreskåle, el-pisker, mv.

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at anvende gården, til grill eller anden form for ”udekøkken”, fx pølsevogn af hensyn til sikkerhed.

Der kan dog søges tilladelse til fx ”bemandet grill/cateringfirma” eller pølsevogn i gården efter omstændighederne. Henvendelse herom rettes til ROOM 95.

Lejeperiode: Fra kl. 08.00 – kl. 05.00 den efterfølgende dag.Der er mulighed for at leje lokalerne i tilstødende døgn.

Der er ikke mulighed for at dække bord osv. dagen før lejeperioden begynder uden forudgående aftale med ROOM 95.

Musikanlæg og støj: Det er tilladt at benytte det anlæg, som er i lokalerne, såfremt der ikke ændres på installationerne.Du skal selv medbringe evt. kabler eller lign. til tilkobling af ekstern musikenhed, fx Ipad.
Man kan ikke tilkoble USB-stik.

Hvis strømmen bliver afbrudt, skal du kontakte ROOM95 vagttelefon.  

Nøglen/kode: Der udleveres 1 nøglekode til lokalerne fra ROOM 95.Nøglen/kode kan bruges på leje datoen.

Nøglen/kode kan ikke bruges efter lejeperiodens udløb.

Skulle der være udfordringer med nøglen/kode, kontakt ROOM 95.

Opvaskemaskine og/eller ovn: Hvis man har brugt en eller begge køkkenmaskiner under sit arrangement, skal disse rengøres – herunder filter i opvaskemaskinen udtages og rengøres – og rester skal smides ud sammen med affaldet.Hvis opvaskemaskinen går på fejl, som ikke kan udredes, må service vaskes af i hånden, og lejer skal anmelde fejlen på opvaskemaskinen til ROOM 95.
Parkering og trafik: Der er massere af mulighed for parkering.
Rengøring: Gulvvask, er indeholdt i lejen og foretages af ROOM 95 rengøring.Almindelig rengøring, toilet rensning, o. lign. af køkken, stole og borde, mv. samt fejning af gulvet i festsal og køkken skal foretages af lejeren.

Hvis der er spildt drikkevarer eller lign. skal det tørres op straks.

Der vil blive foretaget reduktion i depositum for manglende oprydning og/eller rengøring.

Såfremt der sker grov tilsmudsning af de lejede lokaler vil der blive opkrævet betaling efter regning samt afgift.

OBS… Hvis lokalerne er udlejet til flere lejere i løbet af weekenden kan der forekomme rengøring lørdag og søndag morgen i ydertidspunkterne af lejeperioden.

Rygning: Der er rygeforbud indendørs i lokalerne.

Tobaksrygning skal foregå udendørs.

Skodder og andet tobaksaffald må ikke smides i gården.

Stole: Stole til festsalen findes i depotet ved festsalen.Disse skal rengøres og stables i depotet efter brug.