VILKÅR

Regler & vilkår for ROOM95

Stearinlys:


Stearinlys er IKKE tilladt i eller omkring lokalet pga. brandfare.


Affald:

Alt affald inkl. papir på toiletterne skal fjernes fra lokalerne.

Overalt udenfor skal papir og andet affald fjernes.

Henkastning af affald hos naboer m.m. føre til fratrækning i depositum. 


Driftsforstyrrelser:

Ved eventuelle driftsforstyrrelser, fx brud på vand- eller varmerør eller total strømafbrydelse udenfor ROOM95 åbningstid rettes henvendelse til vagttelefonen på telefonnummer 71 51 61 17

Kontakt samme nummer, såfremt du har problemer med at låse dig ind i lokalerne udenfor åbningstid.

Gårdsplads:

Det er kun selskabslokalerne med tilhørende køkken, garderobe og toiletter, der lejes.

Det er ikke tilladt at flytte borde og stole ud på gårdens udendørs arealer.


Gæster:

Der må højst opholde sig 200 personer i lokalerne.

Inventar:

Efter endt lejeperiode skal der ske en optælling.

Alt inventar som er angivet på hjemmeside fremsættes kun efter aftale.

Hold orden i skuffer og skabe. 

Inventar bedes placeres i samme orden som modtaget.

Skader på inventar eller ituslået service under lejen af lokalerne, skal anmeldes til ROOM95 og efterlades i køkkenet.

Der vil blive foretaget reduktion i det indbetalte depositum for skader og/eller manglende orden.


Bordene:

Bordene til lokalerne findes bag gardinet i festsalen.

De skal rengøres og stilles tilbage efter brug.

Det er forbudt at trække bordene hen over gulvet.

De skal løftes for ikke at gå i stykker & laver mærker

Borde må ikke spærre for flugtveje, stå op ad skabe eller henstå i køkkenet eller garderoben.

Stole:

Stole til festsalen findes bag gardinet i festsalen.

Disse skal rengøres og stables i rækker af 15 stk og tilbage efter brug.


Madlavning:

Man kan frit benytte køkkenet og de hårde hvidevarer. 

Disse skal dog slukkes og rengøres efter brug.

Man skal være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at medbringe nogle ting selv, hvis man ønsker at tilberede mad hos ROOM95, fx røreskåle, el-pisker, elkedel m.m.

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at anvende gården, til grill eller anden form for ”udekøkken”, fx pølsevogn af hensyn til sikkerhed.

Der kan dog søges tilladelse til fx ”bemandet grill/cateringfirma” eller pølsevogn i gården efter omstændighederne. Henvendelse herom rettes til ROOM95.

Lejeperiode:
1 dagsleje = 6.000,- DKK – fra kl 08:00 til 05:00 den efterfølgende dag.
weekendleje = 7.500,- DKK – fra kl 08:00 til 20:00 den sidste dag.

Musikanlæg:

Det er tilladt at benytte det anlæg, som er i lokalerne, såfremt der ikke ændres på installationerne.

Anlægget tilgås udelukkende ved hjælp af “Bluetooth”. 

Hvis strømmen bliver afbrudt, skal du kontakte ROOM95 vagttelefon. 


Nøglen/kode:

Der udleveres 1 nøglekode til lokalerne fra ROOM95.

Kode kan kun bruges ved lejeperiodens start.

Kode kan ikke bruges efter lejeperiodens udløb.

Skulle der være udfordringer med Koden, kontakt ROOM95.Opvaskemaskine og/eller ovn:

Hvis man har brugt en eller flere køkkenmaskiner under sit arrangement, skal disse rengøres – herunder filter i opvaskemaskinen udtages og rengøres – og rester skal smides ud sammen med affaldet.

(Følg vedlagt rengøringsinstruktion) 

Hvis opvaskemaskinen går på fejl, som ikke kan udredes, må service vaskes af i hånden, og lejer skal anmelde fejlen på opvaskemaskinen til ROOM95.

Parkering og trafik:

Der er massere af mulighed for parkering.


Rengøring:

Gulvvask, er indeholdt i lejen og foretages af ROOM95.

Almindelig rengøring, toilet rensning, osv. af køkken, stole og borde, m.m. samt fejning af gulvet i festsal, entré, garderobe, toiletter og køkken skal foretages af lejeren.

Hvis der er spildt drikkevarer eller lign. skal det tørres op straks.

Der vil blive foretaget reduktion i depositum for manglende oprydning og/eller rengøring.

Såfremt der sker grov tilsmudsning af de lejede lokaler vil der blive opkrævet betaling efter regning samt afgift.

OBS… Hvis lokalerne er udlejet til flere lejere i løbet af weekenden kan der forekomme rengøring lørdag og søndag morgen i ydertidspunkterne af lejeperioden.

Reduktions priser:

Fejl og mangler vedrørene tilbageleveringsforretning afregnes med 200,-DKK pr. ikke tilstrækkelig udført punkt. Dette gælder kun rengøring og orden.
Ved ødelagt inventar opkræves handels omkostninger samt håndteringsgebyr. 

Digital observation:

Digitalvisuelmonitorering forefindes i og ude for selskabslokalet og gemmes i 7 dage. Her gemmes visuel & audiologisk.


Rygning:

Der er rygeforbud indendørs i lokalerne.

Tobaksrygning skal foregå udendørs.

Skodder og andet tobaksaffald må ikke smides i gården.